Velkommen til Njård Rytmisk Gymnastikk

Njård RG  -  Møteplass for idrettsglade!

Rytmisk gymnastikk i Njård følger viktige verdier som stolthet, raushet og vi er inkluderende. Dette er spilleregler vi følger, og som vi mener er viktig at alle følger opp. Det er slik vi er mot hverandre. Bli med da vel!  I Njård ser vi alle!

For vårsemesteret begynner kursene for RG 1,2 og RG for Alle fra uke 2 og den 08.01.2018.  For øvrig kan vi nevne at vi tar opp nye medlemmer forløpende gjennom hele året. Velkommen!


Generelt om RG

Njård RG er Oslos største klubb innen rytmisk gymnastikk - har en stor breddegruppe, gymnaster på alle nivåer og i de fleste konkurranseklasser for de som ønsker å nå enda høyere ferdighetsnivå. Her kan du bli så god du vil. Hjemmearenaen er Njårdhallen.

Rytmisk gymnastikk er en meget solid base for prestasjoner samt utvikling til alle andre idretter. Man utvikler styrke, disiplin, smidighet, koordinasjon, balanse, mestring, selvtillitt og god kroppsbevissthet. Rytmisk gymnastikk regnes som verdens vakreste sport, og har programmer som kombinerer elementer av turn, ballett, akrobatikk, aristeri, redskaper som tau, ball, ring, vimpel eller køller i bevegelse, og dans til musikk. Vi har nå åpnet for påmelding til høsten 2017, og ønsker alle som har lyst til å drive med denne fantastiske sporten velkommen til Njård RG.

Finn et kurs som passer for deg. Vel møtt!


Rytmisk gymnastikk eller turn?

Gymnastikk er viktig og grunnleggende for å kunne bli en god utøver i andre sportsgrener senere i livet. I Njård har vi både turn og rytmisk gymnastikk. I begge grenene opparbeides i starten basisferdigheter innen bevegelse, fleksibilitet, koordinasjon og styrke. Men når det er nevnt er det viktig å komme i gang med den turnformen som en egner seg best til. Det betyr at noen har kropp og ferdigheter som egner seg bedre for den ene turnformen i forhold til den andre. I turn vil barn som er muskuløse og sterke kunne egne seg bedre, mens i rytmisk gymnastikk vil barn som er lettbygde, smidige og fleksible få best utbytte av treningen. Velger man riktig turnform blir det lettere for barnet å prestere å kunne ta ut sitt potensiale. Det gir mestringsfølelse og stolte barn med selvtilitt. Ta gjerne kontakt og snakk med trenerne fra begge turnavdelingene for å få råd i forhold til ditt barn og fra deres forskjellige ståsted. Kom gjerne på bane 3 i Njårdhallen etter kl. 16.00 for å snakke med våre trenere, enten Zrinka eller Krasimira. De ville kunne svare godt på dine spørsmål.

Til orientering tar vi opp nye medlemmer fortløpende hele året. Ta gjerne kontakt med Zrinka Galic E-post: zrinka.njard.rg@gmail.com Mobil: 923 02 181 (Etter klokken 12.00. Zrinka svarer så fort hun kan. Send eventuelt en sms (helst på engelsk)), alternativt styrets leder Hilde Vermedal via hilde.vermedal@okklinikken.no dersom du har spørsmål.Foreldremøte og foreldrenes uke

Vanligvis avholdes det foreldremøter i løpet av høstsemesteret. I vårsemesteret avholdes det ikke alltid et møte, men man blir forttløpende oppdatert på informasjon.


I uke ?? 2018 ønskes imidlertid foreldrene hjertelig velkommen inn på bane 3 i Njårdhallen for å se på treningen til barna. Vi ber dere komme kun en dag denne uken. Vi syntes det er viktig at dere får et innblikk i hva som skjer hos oss. Dere er derfor hjertelig velkomne denne uken. I semesteret for øvrig vil dere dessverre ikke kunne være med inn i hallen da barna blir ukonsentrert av det. Barna bli av den grunn bli hentet i gangen av en trener nede ved garderoben når timen skal starte. 


vinter og påskeferie

For RG 1, 2 og RG for Alle er det vinter- og påskeferie fra treningen.


Våoppvisning, avslutning og våren 2018

våroppvisningen vil bli avholdt lørdag den ??.06.2018. Vi vil kom me nærmere tilbake til dato for denne hyggelige familiebegivenheten.På generelt grunnlag: Vi håper gynmnaster som har gått høstsemesteret fortsetter våren 2018 fordi vi lager troppsprogrammene i løpet av høsten, mens vi på vårparten har oppvisninger og konkurranser. Dersom noen slutter vil det dessverre ødelegge for troppen, og det er ikke lett å finne erstatningsgymnaster. Vi henstiller derfor foreldrene om å la barna få fortsette til sommeren 2018.


Åpen Dag!

Vi ønsker dere velkommen til vår åpen dag på bane 3 i Njårdhallen lørdag den 02.12.17. og 06.01.2018 kl. 12 - 14. Alle jenter fra 5 (blir 6 i 2018) og 13 år er hjertelig velkomne til å prøve denne vakre idretten hvor vi bruker apparatene tau, ball, ring, køller og vimpel.


Hold av 19.-21.01 og 05 og 06.05.2018!

Den 19 til den 21 januar arrangerer Njård RG 24 cup i Njårdhallen. Vi trenger da mange positive og frivillige foreldre som kan stille opp med å stå i cafeen, selge billetter eller lodd, bake kaker, til å hjelpe til ved rigg og rydd, spille musikk og sitte i sekretariatet. Fordelen er at man lærer idrettens irrganger bedre å kjenne, og man blir kjent med mange hyggelige mennesker. Det er givende å kunne bidra. Hold derfor av datoene allerede nå! Vi trenger dere.


Vi tar opp nye medlemmer hele året!

Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Powered by: Bloc