Arrangementer

Njård Rytmisk Gymnastikk arrangementer høsten 2017

Foreldremøte og foreldrenes uke

Det vil bli avholdt foreldremøte tirsdag den 26.09. kl. 18.00 til 20.00 på møterommet i Njårdhallen. RG 1,2, RG for Alle og minirekrutter vil får informasjon fra kl. 18.00 til 19.00, mens konkurransepartiene får det fra kl. 19.00 til 20.00. Hold av datoen!

I uke 45 fra den 6 til den 10 november ønskes imidlertid foreldrene hjertelig velkommen inn på bane 3 i Njårdhallen for å se på treningen til barna. Vi ber dere komme kun en dag denne uken. Vi syntes det er viktig at dere får et innblikk i hva som skjer hos oss. Dere er derfor hjertelig velkomne denne uken. I semesteret for øvrig vil dere dessverre ikke kunne være med inn i hallen da barna blir ukonsentrert av det. Barna bli av den grunn bli hentet i gangen av en trener nede ved garderoben når timen skal starte. 

Høstferien

For RG 1, 2 og RG for Alle er det høstferie fra treningen i uke 40.

Juleoppvisning, avslutning og våren 2018

Lørdag den 09.12 er det juleoppvisning for både Njård RG og Gymlek fra kl. 15.00 til 17.30 på bane 1 og 2 i Njårdhallen. Det er en familiebegivenhet av de store og hold av datoen. Ta gjerne med søsken, besteforeldre og venner for her blir det mye flott å se. Det er en fantastisk forestilling hvor barna viser hvor dyktige de er og hva de har lært gjennom sesongen.  

Dette er da kursene for RG 1,2 og RG for Alle avsluttes for sesongen, men vi håper alle fortsetter våren 2018 fordi vi lager troppsprogrammene i løpet av høsten, mens vi på vårparten har oppvisninger og konkurranser. Dersom noen slutter vil det dessverre ødelegge for troppen, og det er ikke lett å finne erstatningsgymnaster. Vi henstiller derfor foreldrene om å la barna få fortsette til sommeren 2018.

Åpen Dag!

Vi ønsker dere velkommen til vår åpen dag på bane 3 i Njårdhallen lørdag den 02.12.17. og 06.01.2018 kl. 12 - 14. Alle jenter fra 5 (blir 6 i 2018) og 13 år er hjertelig velkomne til å prøve denne vakre idretten hvor vi bruker apparatene tau, ball, ring, køller og vimpel.


Hold av 19-21.01 og 28-29.04.2018!

Den 19 til den 21 januar arrangerer Njård RG 24 cup i Njårdhallen. Vi trenger da mange positive og frivillige foreldre som kan stille opp med å stå i cafeen, selge billetter eller lodd, bake kaker, til å hjelpe til ved rigg og rydd, spille musikk og sitte i sekretariatet. Fordelen er at man lærer idrettens irrganger bedre å kjenne, og man blir kjent med mange hyggelige mennesker. Det er givende å kunne bidra. Hold derfor av datoene allerede nå! Vi trenger dere.

Vi tar opp nye medlemmer hele året! 


Norges Gymnastikk og Turnforbund

Se også terminlister på NGTF sine nettsider gymogturn.no

Her finner du blant annet informasjon om rytmisk gymnastikk for konkurransepartier, reglement, stevner, konkurranser, kurs og øvrige arrangementer.Powered by: Bloc