RG for ungdom

Konkurransepartier

Njård RGs konkurransepartier bygger som regel videre på ferdigheter gymnastene har oppnådd etter å ha gått på RG 1, 2, minirekrutter og rekrutter, men det er ikke et krav om RG-erfaring for å begynne hos oss. Utøverne kan delta i konkurranser både som individuelle gymnaster, som tropp, eller duo/trio. De konkurrerer både i Oslo-region, i Norge og internasjonalt. De lærer dypere basisferdigheter, kroppsvansker og apparatteknikk i tau, ball, vimpel, ring eller køller.


Teksten fortsetter nedenfor bildet.


Hvilket parti bør du begynne på?

Njård RG tar opp gymnaster som viser interesse for RG hele året. Spør gjerne vår trener og koordinator Zrinka Galic om våre forskjellige partier, og hvilket parti som sannsynligvis passer best for deg. Hun nås på mailadressen zrinka@njaard.no. Erfaring fra turn, RG, ballett eller dans er en fordel, men ingen betingelse.


Ungdoms Rytmisk gymnastikk har følgende konkurranseklasser:

Yngre Junior, 13 år

Junior Nasjonal, 14-15 år

Junior Internasjonal, 14-15 år

Senior Nasjonal, 16 år og eldre

Senior Internasjonal, 16 år og eldre


Treningsplan:

Junior Nasjonal
Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss; zrinka@njaard.no

Njårdhallen, bane 3
Yngre Junior InternasjonalPå dette nivået trener man relativt ofte og lenge. Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss; zrinka@njaard.noNjårdhallen, bane 3
Junior Internasjonal
På dette nivået trener man relativt ofte og lenge. Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss; zrinka@njaard.no

Njårdhallen, bane 3
Senior nasjonal
Mandag, 18.00-21.00, onsdag, 19.00-21.00
Begge treningsdager er obligatoriske. Hvis man vil trene mer, er det mulig å ha en ekstra treningsdag. Ta kontakt med treneren om dette; zrinka@njaard.no

Njårdhallen, bane 3

Senior Internasjonal
På dette nivået trener man relativt ofte og lenge. Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss; zrinka@njaard.no
Njårdhallen, bane 3
Levert av IdrettenOnline