Om RG for barn

Aktiviteter for barn skal være allsidige og motorisk utviklende. De skal gi barna utfordringer, spenning og et grunnlag å bygge videre på. Nybegynnerpartiene bruker gjerne ball og ring. Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk vil gi god grunntrening.

Aktiviteten på partiene i Njård RG tar utgangspunkt i Idrettens grunnstige som er utarbeidet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Les mer om Idrettens grunnstige her. Trenerne jobber for at alle deltakere skal få tilrettelagt aktiviteter etter egne forutsetninger og ferdigheter. I RG som i mange andre aktiviteter er det viktig at de grunnleggende ferdighetene utføres riktig før deltakere kan gå videre på mer utfordrende øvelser.


Opptak og utvikling av en RG gymnast :

Opptak av gymnaster:
Vi tar i mot nybegynnere i denne sporten fra man er 5 til man er 13 år, se http://gymnastikk.njaard.no/p/... For øvrig tar vi opp gymnaster fortløpende i alle aldre opp til seniornivå.


Nybegynnere i Njård RG:
Nybegynnere i Njård RG begynner i alderen 5 til de er 13 år. Starter man på bar bakke, eller begynner etter Gymlekstadiet (3-5 år) begynner som regel barna på RG høsten FØR det året de fyller 6 år. Da tas de opp på våre breddepartier hvor man vil trene på grunnleggende ferdigheter innen motoriske, fysiske, mentale og sosiale ferdigheter. Variasjon i treningen er her viktig før man før eller siden vil kunne gå over til mer spesifikk trening som vil være forskjellig og vurderes med grunnlag i barnets utviklingsnivå og forhold knyttet til denne idretten.


Breddepartier og gymnaster med forskjellig utviklingsnivå:
Njård RG tar hensyn til både bredde og potensial med partier hvor alle gymnaster blir ivaretatt på en slik måte at man på hvert parti ønsker å utvikle det til enhver tid tilstedeværende potensial til dets beste for hver enkelt gymnast. Av den grunn vil barn med forskjellig utviklingsnivå kunne kanaliseres til grupper hvor de vil kunne utvikle seg i takt med utviklingen av sine gymnastiske og mentale ferdigheter og som også har med idrettens egenart å gjøre. Flytting av barn til grupper som innehar et nivå som barnet hører hjemme i vil kunne skje ved henvendelser fra trenerne til den enkelte gymnasts foreldre, eller via utvelgelseskriterier og tester som gymnaster går gjennom for å finne det passende nivået. Dette er en strategi som stimulerer hvert enkelt barn og vil holde motivasjonen og mestringsnivået oppe. Se hvilke dager vi har de forskjellige partriene; http://gymnastikk.njaard.no/p/...


Venninner og RG:
Problemstillinger blant venninner på samme parti kan oppstå hvor en av jentene utvikler seg i et raskere tempo enn den andre. I de tilfellene hvor hun som utvikler seg raskere får tilbud om å gå i en gruppe med like ferdigheter kan dette bli leit og trist for en eller flere parter. I disse tilfellene må foreldrene velge hva man ønsker å gjøre ut av den oppståtte situasjonen hvor man spesielt bør ta hensyn til formålet med RG-treningen. Går man der kun for å ha det gøy, for å holde seg i form, for å utvikle ferdigheter i retning av konkurranseklasser, eller er det flere ting som spiller inn. Det vil i noen situasjoner kunne føre til valgets kval.


Teksten fortsetter nedenfor bildet.


Olympiatoppens synspunkter på trening for barn:
I Olympiatoppens synspunkter på trening for barn heter det blant annet:

«All idrettsungdom skal drive både variert og idrettsspesifikk trening. Fordelingen av variert og idrettsspesifikk trening avhenger både av idrettenes egenart og de unges utviklingsnivå. De har satt opp noen retningslinjer når det gjelder innslag og omfang av idrettsspesifikk trening med grunnlag i særtrekk ved noen idretter.

1) I akrobatiske, kinestetiske idretter og noen racketidretter (f.eks. kunstløp, turn (RG), stup, svømming, snowboard, alpint, tennis og lagspill) anbefales relativt tidlig innslag av idrettsspesifikk trening (8 -12 års alder).

2) I noen utholdenhets-, racket- og kampidretter (f.eks. langrenn, skiskyting, orientering, boksing, bryting, fekting og bordtennis) anbefales noe senere innslag av idrettsspesifikk trening (11 – 14 års alder).

3) I noen utholdenhetsidretter (f.eks. skøyteløp, padling, sykling, roing og triatlon) anbefales relativt sent innslag av idrettsspesifikk trening (13 -15 års alder).

I sistnevnte dokument heter det blant annet: «Vi mener at idrett for barn i alderen ca. 6 – ca. 11 år skal preges av variasjon. En variert barneidrett skal i prinsippet ha et likt innhold for alle barn. Eventuelle ulikheter må bestemmes av barnets utviklingsnivå og idrettenes egenart.»


Olympiatoppens hjemmesider:

Ta gjerne en titt på Olympiatoppens hjemmesider hvor man kan lese om ulike dokumenter om utviklingsfilosofi og trening for barn:

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media28495.media og

Utvikling av unge utøvere http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/media44266.media .

For øvrig vil vi nevne at vi fra Njård RGs side er opptatt av at en sunn jenteidrett og henviser i den sammenheng til websiden Sunn Idrett; http://www.sunnidrett.no