Konkurransepartier ungdom (junior og senior)

Konkurransepartier

Njård RGs konkurransepartier bygger som regel videre på ferdigheter gymnastene har oppnådd etter å ha gått på RG 1, 2, minirekrutter og rekrutter, men det er ikke et krav om RG-erfaring for å begynne hos oss. Utøverne kan delta i konkurranser både som individuelle gymnaster, som tropp, eller duo/trio. De konkurrerer både i Oslo-region, i Norge og internasjonalt. De lærer dypere basisferdigheter, kroppsvansker og apparatteknikk i tau, ball, vimpel, ring eller køller.


Hvilket parti bør du begynne på?

Njård RG tar opp gymnaster som viser interesse for RG hele året. Kontakt gjerne zrinka@njaard.no om våre forskjellige partier, og hvilket parti som sannsynligvis passer best for deg.  Erfaring fra turn, RG, ballett eller dans er en fordel, men ingen betingelse.


Rytmisk gymnastikk har følgende konkurranseklasser:

  • Yngre Junior, 13 år
  • Junior Nasjonal klasse, 14-15 år
  • Junior Internasjonal klasse, 14-15 år
  • Senior Nasjonal klasse, 16 år og eldre
  • Senior Internasjonal klasse, 16 år og eldre
Treningsplan:

Junior NasjonalVennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss (zrinka@njaard.no )
Njårdhallen, bane 3
Yngre Junior InternasjonalPå dette nivået trener man relativt ofte og lenge. Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss (zrinka@njaard.no)Njårdhallen, bane 3
Junior InternasjonalPå dette nivået trener man relativt ofte og lenge. Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss (zrinka@njaard.no)Njårdhallen, bane 3
Senior nasjonalMan trener fra fire til fem dager per uke.
Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med zrinka@njaard.no
Njårdhallen, bane 3
Senior InternasjonalPå dette nivået trener man relativt ofte. Vennligst ta kontakt med en av våre trenere dersom du ønsker å begynne hos oss (zrinka@njaard.no)Njårdhallen, bane 3