Foreldrevettregler

Det er viktig for oss som klubb at foreldre og medlemmer setter seg inn i, og respekterer foreldrevettreglene. Vi har satt opp følgende 11 punkter som du som forelder bør huske på i forbindelse med trening og konkurranser:


1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp.

2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett - ikke du.

4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.

5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.

6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig

og barna ikke er tilstede.

7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter. Gå foran som et godt eksempel

8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.

9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor - hold negative kommentarer for deg selv.

10. Møt opp på konkurranse og oppvisning; barna ønsker det.

11. Still opp for klubben når denne trenger din innsats.


Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!


Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.


http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media


Opptak og utvikling av en RG gymnast :
Opptak av gymnaster:

Vi tar i mot nybegynnere i denne sporten fra man er 5 til man er 13 år. For øvrig tar vi opp gymnaster fortløpende i alle aldre, og vår sist ankomne i sporten startet hos oss våren 2017 i en alder av 29 år (hun hadde imidlertid vært gymnast i sine yngre dager). Det syntes vi var utrolig morsomt og hyggelig.

Nybegynnere i Njård RG:

Nybegynnere i Njård RG begynner i alderen 5 til de er 13 år. Starter man på bar bakke, eller begynner etter Gymlekstadiet (3-5 år) begynner som regel barna på RG høsten FØR det året de fyller 6 år. Da tas de opp på våre breddepartier hvor man vil trene på grunnleggende ferdigheter innen motoriske, fysiske, mentale og sosiale ferdigheter. Variasjon i treningen er her viktig før man før eller siden vil kunne gå over til mer spesifikk trening som vil være forskjellig og vurderes med grunnlag i barnets utviklingsnivå og forhold knyttet til denne idretten.

Breddepartier og gymnaster med forskjellig utviklingsnivå:

Njård RG tar hensyn til både bredde og potensial med partier hvor alle gymnaster blir ivaretatt på en slik måte at man på hvert parti ønsker å utvikle det til enhver tid tilstedeværende potensial til dets beste for hver enkelt gymnast. Av den grunn vil barn med forskjellig utviklingsnivå kunne kanaliseres til grupper hvor de vil kunne utvikle seg i takt med utviklingen av sine gymnastiske og mentale ferdigheter og som også har med idrettens egenart å gjøre. Flytting av barn til grupper som innehar et nivå som barnet hører hjemme i vil kunne skje ved henvendelser fra trenerne til den enkelte gymnasts foreldre, eller via utvelgelseskriterier og tester som gymnaster går gjennom for å finne det passende nivået. Dette er en strategi som stimulerer hvert enkelt barn og vil holde motivasjonen og mestringsnivået oppe.

Venninner og RG:

Problemstillinger blant venninner på samme parti kan oppstå hvor en av jentene utvikler seg i et raskere tempo enn den andre. I de tilfellene hvor hun som utvikler seg raskere får tilbud om å gå i en gruppe med like ferdigheter kan dette bli leit og trist for en eller flere parter. I disse tilfellene må foreldrene velge hva man ønsker å gjøre ut av den oppståtte situasjonen hvor man spesielt bør ta hensyn til formålet med RG-treningen. Går man der kun for å ha det gøy, for å holde seg i form, for å utvikle ferdigheter i retning av konkurranseklasser, eller er det flere ting som spiller inn. Det vil i noen situasjoner kunne føre til valgets kval.

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn:

I Olympiatoppens synspunkter på trening for barn heter det blant annet:

«All idrettsungdom skal drive både variert og idrettsspesifikk trening. Fordelingen av variert og idrettsspesifikk trening avhenger både av idrettenes egenart og de unges utviklingsnivå. De har satt opp noen retningslinjer når det gjelder innslag og omfang av idrettsspesifikk trening med grunnlag i særtrekk ved noen idretter.

1) I akrobatiske, kinestetiske idretter og noen racketidretter (f.eks. kunstløp, turn (RG), stup, svømming, snowboard, alpint, tennis og lagspill) anbefales relativt tidlig innslag av idrettsspesifikk trening (8 -12 års alder).

2) I noen utholdenhets-, racket- og kampidretter (f.eks. langrenn, skiskyting, orientering, boksing, bryting, fekting og bordtennis) anbefales noe senere innslag av idrettsspesifikk trening (11 – 14 års alder).

3) I noen utholdenhetsidretter (f.eks. skøyteløp, padling, sykling, roing og triatlon) anbefales relativt sent innslag av idrettsspesifikk trening (13 -15 års alder).

I sistnevnte dokument heter det blant annet: «Vi mener at idrett for barn i alderen ca. 6 – ca. 11 år skal preges av variasjon. En variert barneidrett skal i prinsippet ha et likt innhold for alle barn. Eventuelle ulikheter må bestemmes av barnets utviklingsnivå og idrettenes egenart.»

Olympiatoppens hjemmesider:

Ta gjerne en titt på Olympiatoppens hjemmesider hvor man kan lese om ulike dokumenter om utviklingsfilosofi og trening for barn:

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media28495.media og

Utvikling av unge utøvere http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/media44266.media .

For øvrig vil vi nevne at vi fra Njård RGs side er opptatt av at en sunn jenteidrett og henviser i den sammenheng til websiden Sunn Idrett; http://www.sunnidrett.noLevert av IdrettenOnline