Gi Njård RG en pengegave du får skattefradrag for!

Njård RG er en foreldredrevet organisasjon i Njård som er basert på frivillighet. Vi arbeider gratis, men det gjør ikke trenerne våre. Vi er en klubb gymnaster blir gode i. For å kunne bli det trenger vi penger til å betale lønninger til profesjonelle trenere. Denne kvinneidretten trenger din støtte!

Ønsker du eller din bedrift å gi bidrag i form av pengegaver mellom kr. 500 og 20.000 og få skattefradrag for dette? Vår kasserer som også er statsautorisert revisor vil kunne gi råd og ordne med det praktiske rundt gjennomføringen. Dette gjelder så vel næringsdrivende og private givere (enkeltindivid). Du kan selvfølgelig også gi et høyere beløp enn 20.000, men da får du ingen skattefordeler, men du bidrar til å få fremme kvinneidretten i Njård.

Njård tar ansvar for registrering slik at fradraget for deg blir uomtvistelig.
Du som giver (enten som enkeltindivid eller på vegne av bedriften) setter et beløp inn på kontonummer: 1503 16 45597.
Er du en privat giver må du i betalingen oppgi navn og personnummer. Er du imidlertid en bedrift må du i betalingen oppgi organisasjonsnummeret til bedriften. Beløpet for å få skattefradraget er minimum kr. 500 og maksimum 20.000. Selvfølgelig kan du gi penger utover 20.000 dersom du vil bidra til ytterligere vekst og utvikling av klubben. Vi setter pris på alle bidrag!

Njård RG tar det hele og fulle ansvaret for å rapportere dette til Norges Idrettsforbund og til Skatteetaten! Alle beløp er med på å bidra til å utvikle klubben til å bli enda bedre, og vil være til stor og felles glede for alle dets medlemmer.

Ta kontakt med vår kasserer reidar.hornsletten@kr-wilhelmsen.no vedrørende spørsmål rundt dette temaet.
Vi setter enormt stor pris på all den støtten vi kan få.


Levert av IdrettenOnline