Rytmisk gymnastikk (RG) på Smestad skole!


Endelig åpner vi ny gruppe på Smestad skole!

RG Smestad er en flott mulighet til å delta på rytmisk gymnastikk (RG) kurs utenfor Njårdhallen. Da slipper barna å reise til hallen for å ha en RG trening:)


- RG Smestad følger samme treningskonsept som Breddepartier.

- RG Smestad er for alle barn fra 2. til og med 4. klasse.

 - Gruppen er for de som ønsker å begynne med RG, men også for de som er litt øvede.


Påmelding                    

Ønskeliste til AKS Smestad


Treningsplan

Treninger er på torsdager rett etter AKS, kl.16.45-17.45. Treningene foregår i gymsalen på skolen.

Pris:

Prisen for RG Smestad per semester er kr 2000 kr. Hvis man velger å trekke seg fra gruppen etter to treninger, vil man få refundert hele beløpet (Må få beskjed før 3. trening). Etter dette vil man ikke få refundert noe av treningsavgiften. 

Viktige datoer

Oppstart: uke 39, 28. september

Siste trening: uke 48, 30. november                                                           

Ingen trening i vinterferien og påskeferien

Juleoppvisning: 2.desember (lørdag)

Spørsmål til

olga@njaard.no, 94434734

*  Merk: Ved for få påmeldte gymnaster per treningsgruppe kan det bli behov for å flytte kurs til våren eller avbryte det.